Radharcanna de Chríochaibh Ghaelachaibh

 

1. Nósanna Gaelacha – Nósanna an Nádúir

Feirmeoirí Éireannacha ag obair i dteannta le cuairteoirí Franncacha agus Gearmánacha, i ngníomhaíochtaí eiceachairdiúla, tradaisiúnta ar an bhfeirm. Is féidir saol iongantach do chaitheamh – i gcomhréir leis an Nádúr.

 


2. Campa Oibre

Ógánaigh Ghaelacha ó lár chathair Bhaile Átha Cliath agus ó Ghaeltacht Mhuigheo, ag glanadh bhrúscar ó thránnaibh ar an 24ú lá de Mheitheamh: ‘Oidhche Tine Sheáin’ (.i. N. Eoin Baiste). De chúlraí dhifriúla shóisialta ar fad, bhí nasc láidir eadar an dá ghrúpa le Gaedhilg – nasc a d’fhás go hardmheas agus, ina dhéidh sin, go cairdeas.

 


Cad chuige a athnuachaimid nascanna leis an bhFrainnc agus leis an nGearmáin?

 

3. Na Gaeil is an Gearmánaigh – Col Ceathracha sa tSean-am

Téann nascanna Gaelacha-Gearmánacha siar 5,000 bliadhain. Labhraíonn an dá dhream teangacha neamh-hibridithe Ind-Eorpacha. Ag maireachtáil i ngiorracht dá chéile, mar Luath-Cheilteacha agus Luath-Ghearmánacha, bhí ar na comharsanaibh a bí acu na hInd-Iaránacha. (Léirítear nasc gan choinne leis na Fionlannachaibh.) D’fhás comhghuaillíocht fhorleathan suas san aimsir eachtraíochta agus crógachta seo: ceiliúraimís é seo.

 


4. Nascanna stairiúla leis an bhFrainnc agus leis an nGearmáin

Chuaigh manaigh agus scoláirí ó Éirinn ar fud na Frainnce agus na Gearmáine, i ndéidh thitim na Róimhe. Ba mar sin do thosaigh cur síos ar Éireannaigh sa stair scríobhtha. Ba mar sin do thosaigh dlúthpháirtíocht Eorpach, fá bhrat an léinn agus an chomhoibrithe. Ba mar sin to thosaigh scéal na nGael, a bhfuil an peann fá choinne é do choimeád beo anois inár lámhaibh.

 

 


Físeáin: Peirsis agus Hiondúis

image: ایرلندی ها و آلمانی ها

image: رفتار ایرلندی

image: प्रकृथी के नियम