Páipéir Taighde

Tá nascanna ar an leathanach seo leis an taighde taobh thiar denár gcuid físeán agus le hoibreacha ar stair shóisialta na hÉireann. Tugtar an t-eolas seo, chomh maith le tuairimí ar chultúr agus ar ábhair eile a bhaineas leis, ionas gur féidir a thuigbheál, go cuimsitheach a bheag nó a mhór, conas ar tosnaíodh an togra seo.

Tuigfidh tú, mar seo, go nglacann ár ngrúpa deonach leis na luacha arda gur gá, leis an timpeallacht agus an tsochaí i gcoitinne a chaomhnú. Tá na páipéirí taighde i mBéarla, don chuid is mó, ach tá eolas ann sna ceithre theanga fosta. Aistrítear abairtí úsáideacha i nGaeilge fosta.

Da mbeadh fonn ort aon rud a rá faoi’n eolas a tugaimid, nó ar aon ghnéith den togra, bheimis fá chomaoiiun agat dá gcuirfeá ríomhphost.